Zorgvisie

Als team willen we alle kinderen maximale ontplooiingskansen bieden door hen te laten groeien in hun eigen ontwikkeling, dit in een krachtige leef-en leeromgeving.

De zorg is een proces van preventieve aanpak door de leerkrachten en het aanleren van autonomie en zelfsturing bij de kinderen.

Ons zorgteam ondersteunt mee de leerkrachten om tot een stimulerend klasmanagment te komen voor optimaal leerplezier. Leerkrachten hanteren hiervoor het sporenbeleid en coöperatieve werkvormen. Op hun beurt worden de leerkrachten geprofessionaliseerd via rechtstreekse ondersteuning op de klasvloer, door van mekaar te leren, door het aanreiken van methodieken en materialen, … .

De leerkracht kan rekenen op ondersteuning van het zorgteam en directie bij kinderen met meer specifieke noden en behoeften. Indien nodig kan het CLB, ondersteuningsnetwerk en/of externen ingeschakeld worden.