Bewegings- en sportbeleid

Een gezonde, actieve en fitte levensstijl is van het grootste belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Als school willen wij de ideale omgeving zijn om aan gezondheid te werken. Ons bewegings- en sportbeleid is een noodzakelijk onderdeel van het opvoedingsproject die een gezonde, veilige en fitte levensstijl voor elke leerling vooropstelt.

Om dit te bereiken richten we voldoende aandacht op de vernieuwing of uitbreiding van de infrastructuur voor bewegings- en sportactiviteiten. De beschikbare oppervlakte is gestructureerd met duidelijke functies om verschillende activiteiten mogelijk te maken.

De inrichting van de speelplaats daagt uit om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar er is ook een rustzone/babbelzone afgebakend met bloembakken, een groene zone, overdekte zone, een fietszone en een fietsenstalling. Verder beschikken we over de geschikte indoorinfrastructuur zoals een nieuwe sporthal en een speelzaal in de splinternieuwe kleuterblok die het optimaal bewegen mogelijk maken.

Time to move!

Daarnaast laten we zoveel mogelijk beweging en sport (ook buiten de lessen L.O.) in andere leergebieden/vakken aan bod komen. We passen bewegend leren toe door leerinhouden op een bewegende manier aan te reiken en werken voor de verschillende leergebieden leerinhouden uit rond de gezondheidsthema's beweging en sport. Onze actieve verplaatsingen naar externe faciliteiten horen hier ook thuis in het rijtje.

Tot slot is er op school een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten dat na de schooluren georganiseerd wordt zodat onze leerlingen ook dan de kans hebben om het te lang stil zitten te doorbreken. Het aanbod wordt hieronder opgelijst:

  • Op woensdagnamiddag nemen we deel aan het naschools aanbod van MOEV/Sport Vlaanderen
  • Sportsnack (BaO)
  • Multimove (kleuters)
  • We stimuleren beweging en sport tijdens de naschoolse opvang.