Onze visie

GO! basisschool Hof Pepijn legt de klemtoon op haar kernopdracht: leerdoelen nastreven, talenten opsporen en ontwikkelen, betrokkenheid creëren en het begeleiden van leerhindernissen.

Daarnaast hecht de basisschool veel belang aan drie kernwaarden: leerplezier – ondernemend zijn & zelfvertrouwen.

De kernopdracht van Hof Pepijn

Laat er geen misverstand over bestaan: wij streven ernaar alle kinderen de eindstreep te laten halen, zoals die werd vastgelegd in de eindtermen. Maar eindtermen kunnen niet de enige doelstellingen zijn. Net zo belangrijk is dat kinderen leerwinst boeken in een omgeving die hun welbevinden bevordert en hen stimuleert om door te groeien.

Onderwijs dat inzet op toegevoegde waarde, op leerwinst, stimuleert kinderen op een positieve manier en zorgt ervoor dat de school een plek wordt waar leerlingen groeien en aldus beter voorbereid worden op een boeiende toekomst in een samenleving die voortdurend verandert.

Om onze kinderen voor te bereiden op deze toekomstige maatschappij is ondernemingszin niet meer weg te denken. Oog hebben voor welbevinden en leerplezier van de leerling en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen liggen aan de basis zodat de kinderen op hun eigen niveau leren stap voor stap ondernemend te worden.

Hof Pepijn laat kinderen op een speelse en concrete manier kennis maken met ondernemingszin met als doel dat kinderen keuzes leren maken, zelfsturing ontwikkelen, creatief, ondernemend en sociaal vaardig zijn. Onze basisschool wil dat de leerlingen zich met al hun mogelijkheden en veel zelfvertrouwen als een vrij mens kunnen ontwikkelen.

Zo leren kinderen kritisch denken en zelfstandig werken, wordt hun doorzettingsvermogen aangewakkerd en wordt samenwerking gestimuleerd.