Huiswerkbeleid

Met het maken van huiswerk beogen we twee doelen:

  • Via het huiswerk krijgt u als ouder een beeld van wat uw kind leert op school en hoever het staat in zijn/haar ontwikkeling. Hierdoor vergroten we ook de ouderbetrokkenheid en het is een communicatiemiddel tussen ouders en school.
  • Door huiswerk te maken leren de kinderen ook zelfstandig te werken. Zo bereiden we hen voor op het secundaire onderwijs. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.

Graag bezorgen we u een richtlijn van de maximale tijd die per dag mag besteed worden aan huiswerk alsook de afspraak voor woensdag en voor het weekend.

Leerjaar

Tijd besteed aan huiswerk

Woensdag / weekend

1ste & 2de leerjaar

Maximaal 20 minuten

Geen huiswerk (wel vrij lezen).

3de & 4de leerjaar

Maximaal 30 minuten

Geen huiswerk op woensdag.

Het weekend enkel een les te leren indien een week op voorhand gepland (en leerstof beschikbaar).

5de & 6de leerjaar

Maximaal 45 minuten

Enkel indien een week op voorhand gepland (en leerstof beschikbaar).

De leerlingen van het lager onderwijs kunnen onder begeleiding van een leerkracht op maandag, dinsdag en donderdag deelnemen aan de huiswerkklas (1ste graad: 15u35-16u05 & 2de en 3de graad: 15u35-16u35).